Duyurular

...

2019 Proje Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru süresi 13 Mart 2020'ye kadar uzatılmıştır.

2019 Proje Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu
 

 

2019 Proje Dönemi (Proje no: 2019-1-TR01-KA103-064123) 31 Mayıs 2021’den sona erecektir ve projenin hibe dağıtım sonuçlarına göre Personel Ders Verme kategorisinde 

ortalama kontenjan 18 kişilik, Personel Eğitim Alma Kategorisinde ortalama kontenjan 19 kişiliktir. Gidilecek ülke ve hareketlilik gün sayısına göre nihai kontenjan başvurular

sonrası açıklanacak listede belirtilecektir.

Hareketlilikten faydalanmak isteyen personelimizin başvuru yapacağı hareketlilik türüne göre aşağıda belirtilen duyuruları dikkatlice okuması ve başvuru için istenen belgelerle

birlikte 13 Mart 2020 saat 17:00’ye kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılır ve başvuru sahibi evrak teslim tutanağını imzalar.

                                                        

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke gruplarına göre değişmektedir. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan

personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir.

Ayrıntılı bilgi için    lütfen https://erasmus.cu.edu.tr/storage/Erasmus%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%20ve%20Formlar/ERASMUS+%20PERSONEL%20HAREKETL%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20H%C4%B0BE%20A%C3%87IKLAMALARI.pdf ziyaret ediniz.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği Duyurusu ve Seçim Takvimi için lütfen tıklayınız.

Personel Ders Verme Başvuru Belgeleri

Başvuru formu

Ders planı

 

Eğitim Alma Hareketliliği Duyurusu ve Seçim Takvimi için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru belgeleri

Başvuru formu

İş planı