Koordinatör Listesi / Coordinators

FAKÜLTELER

ADI SOYADI

DAHİLİ

E-POSTA

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Arif ÖZBEK

6113702

arozbek@cu.edu.tr 

Ceyhan-Kimya Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Ebru ERÜNAL

6137311/39

ebruerunal@gmail.com

Ceyhan-Makine Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Arif ÖZBEK

6137311

arozbek@cu.edu.tr

Ceyhan-Harita Mühendisliği

Doç. Dr. Niyazi ARSLAN

3236137311

narslan@cu.edu.tr

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU

6123248/

175020

ktekelioglu@cu.edu.tr

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Dr.Öğr Üyesi Hatice YAZGAN

6133507/101

hyazgan@cu.edu.tr

Zootekni ve Hayvan Besleme

Prof. Dr. Mahmut Ali GÖKÇE

322 613 3507

magokce@cu.edu.tr

Klinik Bilimler 

Doç.Dr. Ahmet AYDOĞAN

6133507/106

aaydogan@cu.edu.tr

Klinik Öncesi Bilimler 

Dr.Öğr Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU

613 3507/108

ktekelioglu@cu.edu.tr

Temel Bilimler

Dr.Öğr Üyesi Sinan KANDIR 

613 3507/108

sinankandir@cu.edu.tr

skandir@gmail.com 

Diş Hekimliği Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Orhun EKREN

3640/1224

oekren@cu.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Sabriye AYDINOĞLU

3521-3522/104

saydinoglu@cu.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Rana YILDIRIM

2793/12

ranayil@cu.edu.tr

Türkçe Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Faruk YILDIRIM

 

faryil@cu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi A.B.D

Öğr.Gör. Ana Maria GÜNSEL

2789/48

amaria@cu.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi A.B.D

Doç.Dr. Özkan ÖZGÜN

2789

oozgun@cu.edu.tr 

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü 

Felsefe Grubu Eğitimi A.B.D

Doç. Dr. Cahit ASLAN

2778/107

caslan@cu.edu.tr

Türkçe Eğitimi A.B.D

Prof.Dr.Faruk YILDIRIM

2978/11

faryil@cu.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç.Dr.Ali ALTIKULAÇ

2978

aaltikulac@cu.edu.tr

aaltikulac@yahoo.com

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D

Prof. Dr. Sedat UÇAR

2789/19

sucar@cu.edu.tr

İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D

Prof. Dr. Perihan Dinç ARTUT

2789/15

partut@cu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)

Prof. Dr. Meral ATICI

2089/30

matici@cu.edu.tr

Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü

Resim İş Öğretmenliği

Prof.Dr.Nimet KESER

2073/103

nimetkeser@gmail.com

Yabancı Diller Bölümü 

İngiliz Dili ve Eğitimi A.B.D

Öğr. Gör. Münire BİÇER

2793/24

munirebicer@gmail.com

İngiliz Dili ve Eğitimi A.B.D Yardımcısı

Arş.Gör.Sibel AYBEK

2793/31

sibelaybek1@gmail.com

Fransız Dili ve Eğitimi A.B.D

Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR

2082/17

volkankockar@yahoo.fr

Alman Dili ve Eğitimi A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi Cavidan ÇÖLTÜ İMREN

 

 2775/17

 

imrence@cu.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 

Bilgisayar ve Öğrt.Teknolojileri Eğitimi

Doç.Dr. Serkan DİNÇER


2945/110

 

 

dincerserkan@cu.edu.tr

Fen – Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

Prof. Dr. Emel YILDIZ

2468/10

eeyildiz@cu.edu.tr

Arkeoloji Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Christopher EDENS

2490/17

cedens@cu.edu.tr

 

 

Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ

 

2645

 

hkorkmaz@cu.edu.tr

Fizik Bölümü 

Doç.Dr.Ahmet EKİCİBİL

2480/121

ahmetcan@cu.edu.tr

Matematik Bölümü

Doç.Dr. Yılmaz DURĞUN

2447/19

ydurgun@cu.edu.tr

Türk Dili Ve Edebiyatı Böl.

Dr.Öğr.Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY

2443/25

noturakci@cu.edu.tr

 

 

 

 

İstatistik Bölümü 

Dr.Öğr.Üyesi Selma TOKER KUTAY

2441/16

stoker@cu.edu.tr

Psikoloji Bölümü 

Dr.Öğr.Üyesi Meltem GÜLER

2280/15

meltemgule@gmail.com

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Bölümü

Öğr.Gör.Mustafa Can KIZGINDEMİR

2520/113

ckizgindemir@cu.edu.tr 

cankizgindemir@gmail.com

Seramik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Z. HALEFOĞLU

2520/127

yhalefoglu@gmail.com

yhalefoglu@cu.edu.tr

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü

Doç.Dr. Fatma Engin ALPAT

3387115-117

alpat@gmail.com

Resim Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer TİRE

2073/11

mtire@cu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Öğr.Gör.Dr.Özlem USLU

2520/108

ouslu@cu.edu.tr

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi  Arife Özge YENİCE CEYLAN

2612-2614/131

yeniceo@gmail.com

Özel Hukuk Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Nurcihan Dalcı ÖZDOĞAN

3387003/332

nd84gs@yahoo.com.tr

Kamu Hukuku Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi Arife Özge YENİCE CEYLAN

2612-2614/131

yeniceo@gmail.com

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç.Dr.Koray TUAN

6185

ktuan@cu.edu.tr

İşletme Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Berna BULĞURCU

6273

bkiran@cu.edu.tr

İktisat Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Tolga Kabaş

6139

tkabas@cu.edu.tr

Ekonometri Bölümü

Prof. Dr. Kenan LOPCU

3387265/6172

klopcu@cu.edu.tr

Maliye Bölümü

Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ

3387254/6211

vyurdadog@cu.edu.tr

Uluslar Arası İlişkiler Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Yüksel Alper ECEVİT

6116

aecevit@cu.edu.tr

 

İlahiyat Fakültesi

Doç.Dr.Abdullah ÖZBOLAT

2098/120

ozbolata@gmail.com 

 

 

 

 

İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Ö. İlke ŞANLIER YÜKSEL

3538

isanlier@cu.edu.tr

İletişim Bilimleri Bölümü

Doç.Dr.Seyfi ÖZGÜZEL

214

sozguzel@gmail.com

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Öğr. Gör. Engin ÇELEBİ

3538

engincelebi@cu.edu.tr

Gazetecilik

Dr.Öğr.Üyesi Filiz YILDIZ

3538

filizyildiz@cu.edu.tr

Radyo Televizyon ve Sinema

Dr.Öğr.Üyesi Ö. İlke ŞANLIER YÜKSEL

3538

isanlier@cu.edu.tr

 

Kozan İşletme Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe İpek KOCABALLI

5156777/78

ikocaballi@cu.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Ulus ÇEVİK

2936/145

ucevik@cu.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. Mustafa ORAL

2663/20

moral@cu.edu.tr

mustafaoral@yahoo.com

Bilgisayar Mühendisliği Yardımcı

Arş. Gör. Abbas ELMAS

 

2663/19

abbaselmas@gmail.com

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr. Zeynep B. ZAİMOĞLU

2075/116

zeynepz@cu.edu.tr, 
zeynepzaimoglu6@gmail.com

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Ulus ÇEVİK

2936/145

ucevik@cu.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr. Oya H.YÜREĞİR

2074/115

oyuregir@cu.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Prof.Dr. Hacı Murat ARSLAN

2716

hmarslan@cu.edu.tr

Jeoloji Mühendisliği

Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ

2749-2734

akyildizm@cu.edu.tr

Maden Mühendisliği 

Prof.Dr. Özen KILIÇ

2047

zenkilic@cu.edu.tr

Otomotiv Mühendisliği

Dr.Öğr.Üye Tayfun ÖZGÜR

2708/123

tozgur@cu.edu.tr

Otomotiv Mühendisliği

Arş. Gör. Ali Cem YAKARYILMAZ

2708/103

acyakaryilmaz@cu.edu.tr

Makine Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ

2724

msarigecili@cu.edu.tr

Tekstil Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz ERBİL

3386084-

2951-115

ylmzrbl@gmail.com

Biyomedikal Mühendisliği

Prof.Dr.Mutlu Avcı

2026/2028

mavci@cu.edu.tr

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Hakan ALPHAN

2202/116

alphan@cu.edu.tr

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN

2913/111

fduygu@cu.edu.tr   
duygufazilet@gmail.com

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof.Dr.Hakan ALPHAN

2202/116

alphan@cu.edu.tr

İç Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Tülay CANBOLAT

2520/110

ozdemir.tulay@gmail.com

 

Su Ürünleri Fakültesi

Prof. Dr. Orhan Tufan EROLDOĞAN

2061/168

teroldogan@gmail.com

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ

3108/109

medinfo@cu.edu.tr

Tıp Fakültesi - Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet Bertan YILMAZ

3498

mbyilmaz@cu.edu.tr

Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Prof.Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ

2660

ymendi@gmail.com

Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof.Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ

2660

ymendi@gmail.com

 

Bitki Koruma Bölümü

Doç. Dr. Muharrem A. 
KAMBEROĞLU

 

2297

 

makamber@cu.edu.tr

Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Hakan BENLİ

2177/107

hbenli@cu.edu.tr

Tarım Ekonomisi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Tuna ALEMDAR

2247

talemdar@cu.edu.tr

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü

Prof. Dr. Zeliha Bereket BARUT

2226

zbbarut01@gmail.com

Tarı. Yap. Ve Sul. Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Burçak KAPUR

2191

bkapur@cu.edu.tr

burcakkapur@cu.edu.tr

Tarla Bitkileri Bölümü

Prof.Dr.Veyis TANSI

2263

veyis@cu.edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Doç. Dr. E. Bülent ERENOĞLU

2692

berenoglu@cu.edu.tr

eberenoglu@gmail.com

Zootekni Bölümü

Doç.Dr. Uğur SERBESTER

2128/124

userbester@cu.edu.tr 

Devlet Konservatuvarı

Doç. Vania BACHVAROVA

2355/126

ria7772001@yahoo.com

Fen Bilimleri Enstitüsü-1

Prof. Dr. Sevim POLAT

2470

sevcan@cu.edu.tr

Biyoteknoloji Bölümü

Prof. Dr. Yıldız Aka KAÇAR

3386352besyo

yildiz.akakacar01@gmail.com

Fen Bilimleri Enstitüsü-2

Prof. Dr. Abdulkadir YAŞAR

2264160/172

ayasar@cu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. M. Bertan YILMAZ

3498

mbyilmaz@cu.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Selçuk ÇOLAK

2386/108

scolak@cu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi-1 

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA

4011-1136

scetinkaya@cu.edu.tr

senayg_202@hotmail.com

Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZTÜRK

4011-1117

mozturk@cu.edu.tr

melikeden@gmail.com

Sağlık Bilimleri Fakültesi-2 

Hemşirelik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Sevilay ERDEN YÜKSEKKAYA

4011-1134

sevilaygil@gmail.com

Ebelik Bölümü

Öğr. Gör. Melike ÖZTÜRK

4011-1117

mozturk@cu.edu.tr

 

 

 

 

Beden Eğitimi Ve Spor Y.O.

Dr.Öğr.Üyesi.Cem Yoksuler YILMAZ

 

2788/103

 

cyyilmaz@cu.edu.tr

Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Y.O.

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI

3386084/6308

eballi@cu.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Ülkü GÖDE ÖDEMİŞ

2921/129

ulkugode@hotmail.com

Adana Meslek Yüksekokulu

Adana Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Doğan KAYA

2264160/159

dogankaya@cu.edu.tr

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

 

Öğr. Gör. Erdoğan GÜRDAL

 

2264160/174

 

egurdal@cu.edu.tr

Muhasebe ve Vergi

Öğr. Gör. Dr. Selman TEZEKİCİ

 

2264160/105

 

stezekici@cu.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri

Doç. Dr. Mehmet ESEN

 

2264160/111

 

mehesen@cu.edu.tr

Makine ve Metal Teknolojileri

Öğr. Gör .Gülşen GÜZEL

 

2264160/153

 

gguzel@cu.edu.tr

Elektrik ve Enerji

Öğr. Gör. Serdar KAŞIKÇI

 

2264160/173

 

skasikci@cu.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon

Dr. Gör.Üyesi Doğan KAYA

 

2264160/159

 

dogankaya@cu.edu.tr

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

 

Öğr. Gör. Dr. Ali Can YILMAZ

 

2264160/113

 

acyilmaz@cu.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Öğr. Gör.Dr. Özlem Erdem Yılmaz

 

2264160/168

 

ozlemerdem@cu.edu.tr

Adana M.Y.O – Tasarım

Öğr.Gör. Dr. Figen ÖZEREN

 

2264160/110

 

fozeren@cu.edu.tr

Adana M.Y.O – İnşaat

Öğr.Gör.Dr.Ahmet Yücel

2264160/162

ahmetyucel@cu.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Öğr. Gör. Burcu Sultan ABBAK KAÇAR

 

2264160/144

 

bsabbak@cu.edu.tr

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri

 

Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN

 

2264160/152

 

sevalrenkal@hotmail.com

Saç ve Güzellik Hizmetleri

Öğr. Gör. Zuhal Sultan AKBABA

 

2264160

 

zsultan@cu.edu.tr

Toptan ve Parekente Satış

Öğr. Gör. Abdulazizi SAVUN

 

2264160/173

 

asavun@cu.edu.tr

 

Ceyhan Meslek Y.O

Öğr. Gör. Murat DENİZ

 

6135350-1131

 

muratdeniz@cu.edu.tr

Karaisali Meslek Y.O.

Dr. Öğretim Üyesi Halil ÖZKURT

5512057/114

ozkhalil@cu.edu.tr

Kozan Meslek Y.O.

Öğr. Gör. Erkut TEKELİ

5165477-110

etekeli@cu.edu.tr

Pozantı Meslek Y.O.

Öğr. Gör. Orhan CENGİZ

5812180-88

ocengiz@cu.edu.tr

ABDİ SÜTÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV

3386539/3097

tnagiyev@cu.edu.tr

Yumurtalık Meslek Y.O.

Yrd. Doç. Dr. Hülya SAYĞI

6712673

hulutas@cu.edu.tr

AOSB Teknik Bilimler Meslek Y.O.

Öğr. Gör. Dr. Gamze GÜLŞEN BAKICI

3945234/135

ggulsen@cu.edu.tr