Başvuru Koşulları

 • Çukurova Üniversitesinde kayıtlı tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.
 • Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve 2020-2021 akademik yılında bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.
 • Öğrenim hareketliliği için kontenjanlar bölüm koordinatörlerinden öğrenilebilir.
 • Lisans / Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.
 • Yüksek lisans kapsamında özel öğrenci statüsünde olan öğrenciler, sınava girdikleri yılı takip eden akademik yılda öğrencilikleri devam edemeyeceği ve tam zamanlı öğrenci olamayacakları için öğrenim hareketliliğine başvuru yapamaz.
 • Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.
 • Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.
 • Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.
 • Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve Dışilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.
 • Uygunluk kontrolünden geçerek İngilizce dil sınavına girebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde, Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında, diğer dillerden sınava girecek öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde veDış İlişkiler Birimi duyuru panolarında yayınlanacaktır. Erasmus Dil Sınavı örneği http://yadyo.cu.edu.tr/upload/Erasmus%20Sample%20Test.pdf adresinde yer almaktadır.
 • Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, tüm sınavlara tekrar katılmak zorundadırlar. Daha önceki yıllarda Erasmus programından yararlanmış ve hibesiz olarak tekrar yararlanmak isteyenler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuran bütün adayların YADYO’da yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir. Başka bir dil sınavının belgesi kabul edilmeyecektir.
 • İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebileceklerdir. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.
 • YADYO’da yapılacak tüm Erasmus dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler hibeli, hibesiz ya da güz yarıyılında hibeli bahar yarıyılında hibesiz olarak değişimden yararlanabilirler.
 • Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibeli/hibesiz yararlanabilir.  (1. Kademe: Önlisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans; 3. Kademe: Doktora) Detaylı bilgi Erasmus bölüm koordinatöründen alınabilir.
 • Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir. Eğer bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.
 • Başvurular ücretsizdir.
 • Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.
 • Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:                   Akademik Başarı Düzeyi   : %50                   Dil Seviyesi                        :%50
 • Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.

 

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

 

 

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma,

bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

-5 puan

 

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

 • Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.
 • Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.
 • Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam Erasmus puanı üzerinden yapılır.
 • Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.
 • Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.