Erasmus Staj Konsorsiyum Projesi

Erasmus Staj Konsorsiyum Projesi

Çukurova Üniversitesi, koordinatörlüğünde yürütülen “ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu”, bölge üniversiteleri ile Ticaret ve Sanayi Odalarının üyelerinin de desteğini alarak öğrencilerin staj faaliyetlerini desteklemeyi hedefleyen bir “staj ve mesleki eğitim alma” projesidir.

 

Proje;

  • yararlanıcı sayılarını ve yararlanılan alanları genişletmeyi,
  • staj hareketliliği yararlanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi,
  • sanayi ve üniversite etkileşimini, işbirliğini ve muhtemel ortaklık girişimlerini desteklemeyi,
  • yararlanıcıların meslek hayatlarına atılmadan önce bilgi ve deneyimlerini geliştirebilecekleri alanları genişletmelerini,
  • yararlanıcıların iş deneyimi kazanmalarına, ve kazandıkları bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırarak diğer paydaşlara ulaşmalarını,
  • konsorsiyum ortağı olan üniversitelerin öğrencileri ile paydaşların iş birliği ağı genişletmelerini,
  • dolayısıyla Çukurova bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlar.

 

Bölgenin istihdam alanları göz önüne alınarak; tekstil, otomotiv sanayi, mimarlık ve mühendislik bilimleri, bilişim teknolojileri, gıda sektörü, işletme ve yöneyim bilimleri, ziraat, bio-teknoloji, güzel sanatlar ve arkeoloji, turizm ve hizmet sektörü, sağlık, eğitim alanında yabancı dil öğreticiliği ve son dönemlerde -özellikle mülteci ve göç konusuyla ilgili uluslararası ilişkiler bölümlerinden iÖĞRENCİLER için “staj hareketliliği” ve PERSONEL için “eğitim alma” hareketliliği faaliyetlerini destekler. Ayrıca yurt dışındaki işletmelerden uzman daveti ile hareketlilik faaliyetlerine katılamayan öğrenci ve personele yönelik “ders verme” hareketliliği faaliyetlerini kapsar.