Öğrenci Rehberi

 

Staj Hareketliliği Aday Adayları için İzlenecek Adımlar:

Başvuru aşamasında:

Niyet Beyanı / Kabul BelgesiStaj yapılacak kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü ve tarihli olacaktır. Niyet Beyanı bir örnek olup staj yapılacak kurum tarafından gerekli değişiklik yapılabilir. Vize başvurularında ve hibe hesaplamalarında kullanılacağı için açık tarihli olması zorunludur.

 

Staj Hareketliliği başvuru aşamasını geçmiş öğrencilerin ilk yapmaları gereken belgeler:

  • Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması – LATÖğrenim Anlaşmasının çok dikkatli ve özenli hazırlanması, karşı kuruma imzalatmadan önce hem bölüm koordinatörüne hem de kurum koordinatörüne gönderilerek kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Ev sahibi kurumun her sayfasını imzalaması tavsiye edilir.
  • Staj Bilgi Formu : Staj yeri belli olduktan sonra doldurulacaktır. Doldurulmuş form konsorsiyum@cu.edu.tr adresine word olarak gönderilecektir.

 

Kabul Belgesi/Niyet Beyanı + LAT + Bilgi Formu belgelerini tamamlayan öğrenciler gidecekleri ülkenin vize başvuru şartlarını öğrenmeli ve vize görüşmesine giderken yanlarında götürmek üzere aşağıda yer alan belgeleri Dış İlişkilerden talep etmelidir.

  • Hibe onay yazısı: Stajın yapılacağı ülke ve tarihlere göre düzenlenir. LAT belgesinin imzaları tamamlandıktan sonra vize başvuru randevu tarihi belli olduktan sonra talep edilir.
  • Dil Belgesi: Vize başvurularında başvuru sahibinden istenebilir.

 

Vize aşamasını geçmiş adayların Dış İlişkiler Birimine getirilmesi gereken belgeler:•

• Güncel Transkript

• Mezun öğrencilerin Diploma fotokopisi

• Zorunlu stajı olan öğrencilerin kendi bölümlerinden alacakları yönetim kurulu kararı

• Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin Enstitü Onay Yazısı( Staj kabul yazısı ve imzalı LAT belgesi  Öğrenci tarafından kendi bölümüne verilecek, bölüm tarafından yazı ilgili Enstitüye gönderilecektir)

• Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi şubesinde açılmış Avro hesap numarası (IBAN kodu ile birlikte)

• Seyahat-Sağlık Sigortası Fotokopisi-İngilizce (taranmış olarak  konsorsiyum@cu.edu.tr adresine de gönderilebilir)

• AT11 belgesi uygulaması olan ülkeler için öğrencinin SGK’dan aldığı belge : AT11 belgesi için Dışilişkiler biriminden alınacak yazı ile SGK’ya başvuru yapılacak, alınan belgenin fotokopisi Dışilişkiler birimine verilecektir.

• Kişisel Sorumluluk Sigortası (Civil Liability Insurance)

• Kaza Sigortası (Accidence Insurance)

• Vize sayfasının fotokopisi

• OLS – Online Language Support : Öğrenci Staja başlamadan ve Staj faaliyeti bittikten sonra çevrimiçi dil sınavına girecek, sonucu Dışilişkiler Birimine bildirecektir.

 

Hareketlilik Başladıktan sonra yapılabilecek işlemler

Staj başladıktan sonra değişiklik varsa ve/veya Staj süresini uzatma durumunda: LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde “Section to be completed DURING THE MOBILITY” kısmı:

- staj içeriğinde veya süresinde değişiklik olması durumunda satja başladıktan sonra en geç bir ay içinde;

- Staj süresininde uzatma olması durumunda staj bitmeden bir ay öncesinden  hazırlanıp taraflarca onaylanmış, imzalanmış ve Dışilişkiler Birimine gönderilmiş olmalıdır.

 

 Hareketlilik sonunda staj yapılan kurumdan alınması gereken belgeler:

 

 Section to be completed AFTER THE MOBILITY : LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde bulunan bu kısım staj faaliyeti tamamlandıktan sonra Staj yapılan kurum tarafından doldurulup, imzalı, mühürlü olarak öğrenciye verilecektir. Bu belgenin Dişilişkiler birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

• Katılım Sertifikası (Certificate of Attandence): Yukarıda istenen belgeye ek olarak Katlım Sertifikası da alınabilir. Katılım Sertifikası bir örnek olup staj yapılan kurum tarafından istenilen değişiklik yapılabilir, kurum isterse kendi sertifikasını da kullanabilir. Staj yapılan kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü olması gerekir.

 Staj Değerlendirme Formu (Student Evaluation Form): Staj yapılan kurumda supervisor/mentor tarafından doldurulması gereken bir formdur. Supervisor/mentor tarafından Dışilişkiler Birimi  konsorsiyum@cu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Hareketlilik sonrasında yararlanıcının hazırlayacağı belgeler:

• Öğrenci Raporu : Staj deneyimlerinizi, yaptığınız çalışmaları,sosyal faaliyetlerinizi, herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı kısaca istediğiniz her şeyi paylaşacağınız, kompozisyon şeklinde hazırlanmış bir yazı olacak ve  konsorsiyum@cu.edu.tr adresine gönderilecektir.

• Pasaport: Pasaportun giriş-çıkışları gösteren sayfaların fotokopisi

• Fotoğraf: Staj yerinde ve/veya dışarda, sosyal etkinliklerde çekilmiş birkaç fotoğraf  erasmuspl@cu.edu.tr adresine gönderilecektir.

• Yurtdışında yapılan stajın tanındığına dair alınan Kurul Kararı: Zorunlu stajı olan ve yurtdışında yaptıkları stajı bölüm stajına saydırmak isteyen öğrencilerin stajlarının tanındığına dair alınan Kurul Kararı. Yüksek Lisans /Doktora öğrencilerinin LAT üzerinde ve gitmeden alınmış kurul kararında belirtilen AKTS’nin tanınması için alınan dönüş Kurul Kararı.

• OLS – Online Language Support :  Öğrenci stajını tamamladıktan sonra çevrimiçi dil sınavına girecektir.

• Çevrimiçi Nihai Rapor:  Staj faaliyeti tamamlandıktan ve Dışilişkiler Birimine verilmesi gereken belgelerin tamamı teslim edildikten sonra Dışilişkiler birimi tarafından Mobility Tool üzerinden öğrencinin staj faaliyet bilgileri girilecektir. Bilgiler girildikten sonra öğrencinin e-posta adresine çevrimiçi doldurması gereken Nihai Rapor bilgisi gelecektir. Öğrenci Nihai Raporu doldurduktan sonra Dışilişkiler Birimine bilgi verecektir. ( konsorsiyum@cu.edu.tr)