Ortaklar

Koordinatör: 
Çukurova Üniversitesi

Konsorsiyum ortakları :

• Çağ Üniversitesi

• K.Sütçü İmam Üniversitesi

• Mersin Üniversitesi

• Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  • Toros Üniversitesi

 

• Adana Sanayi Odası

• Mersin Ticaret ve Sanayi OdasıDünyada genel kabul gören konseptlerden bir tanesi de bölgesel güç oluşturma yönündedir. Doğu Akdeniz Bölgesi de eğitim ve sanayi alanlarında bu tip potansiyele sahip önemli bir bölgedir. Ortakların seçiminde dikkate alınan temel husus; ortakların eğitim,  teknoloji ve sanayide uzun yıllardır edinilmiş tecrübelere sahip olmasıdır. Bu konsorsiyumla, varolan üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeydeki deneyimleri ile firmaların ulusal ve uluslararası deneyimleri birleştirilerek eğitim kurumları ve sanayi kuruluşlarının bir araya getirilmesi sağlanmış olacaktır.