Duyurular

...

Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi 2019 / 2020 Proje Dönemi II. ÇAĞRI- Başvuru Duyurusu

Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi 2019 / 2020 Proje Dönemi II. ÇAĞRI- Başvuru Duyurusu

Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi

2019 / 2020 Proje Dönemi II. ÇAĞRI- Başvuru Duyurusu

Başvurular 6 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 28 Ekim 2021 tarihinde (saat 17:00) sona erecektir.

     DİKKAT!

Sadece KABUL BELGESİ olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Üniversitemizin Staj Konsorsiyum projesinin hibesi kısıtlı olduğundan toplam kontenjan 2019 Projesi için 4 kişi 2020 Projesi için 4 kişidir. Ancak yararlanıcıların süresi ve gideceği ülkeye göre kontenjan sayısında değişiklik olabilir. Asil ve Yedek listesi yararlanıcı adaylarının toplam maliyeti hesaplandıktan sonra açıklanacaktır.  Bu çağrı ÇukurovaMed Staj Konsorsiyum 2019 ve 2020 projeleri için açılan ikinci çağrıdır. 

2019 Projesinin süresi 31 Mayıs 2022 tarihinde bitecektir. Başvuru formunda bu projeden hibe almayı seçerseniz kabul belgenizdeki hareketlilik tarihleriniz 31 Mayıs 2022 tarihinden önce bitecek şekilde olmalıdır.

2020 Projesinin süresi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecektir. Başvuru formunda bu projeden hibe almayı seçerseniz kabul belgenizdeki hareketlilik tarihleriniz 31 Mayıs 2023 tarihinden önce bitecek şekilde olmalıdır.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar staj hareketliliğini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin 2019 Proje Dönemini seçmelerini tavsiye ediyoruz.

 

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını

kullanabilirler. 

22.03.2021-02.04.2021 tarihlerinde yapılan Erasmus dil sınavları

16.11.2020-20.11.2020 tarihlerinde yapılan Erasmus dil sınavları

23.02.2020-27.02.2020 tarihlerinde yapılan Erasmus dil sınavları

Önemli Not: İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yeniden sınava girmek zorundadır

İlk kez başvuru yapacak olan adayların başvuru formunda girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Erasmus Dil Sınavları tarihleri aşağıda verilmektedir.

Erasmus+ Dil Sınavı Takvimi

 

Tarih

Saat

Yer

İngilizce Yazılı Sınav

Daha sonra ilan edilecektir

İngilizce Sözlü Sınav

Daha sonra ilan edilecektir

Almanca Yazılı Sınav

17.11.2021

13:30

Daha sonra ilan edilecektir

Almanca Sözlü Sınav

18.11.2021

13:30

Fransızca Yazılı Sınav

16.11.2021

09:30

Daha sonra ilan edilecektir

Fransızca Sözlü Sınav

17.11.2021

09:30

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi Staj Hareketliliği Erasmus Dil Sınavı Limiti ile ilgili aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 90

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora: 60                                  

Ön lisans: 50

Başvuru formu için lütfen tıklayınız. Lütfen başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra gerekli belgeleri (mavi tükenmez kalemle ıslak imzalı başvuru formu, son Transkript, bir adet fotoğraf) en geç 28 Ekim 2021 saat 17:00ye kadar Dış İlişkiler Birimime Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

2019/2020 sözleşme Dönemleri Erasmus Uygulama El Kitabında seçim ölçütleriyle ilgili kurallar aşağıda verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

-5

Bilgilendirme toplantısına  mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

 


7     Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2]  Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

Daha önce programdan yararlanma ile ilgili açıklama:

Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Öğrencilerin başvuru formunda her iki proje dönemini (2019 ve 2020 Proje Dönemi) işaretlemeleri durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi projeden uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi proje bütçesinden azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

Daha önce açılan 2021-2022 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği çağrısında seçilmiş öğrenciler başvuru yaptığı taktirde henüz hareketliliği başlamamış olsa dahi yararlanıcı olarak seçildiklerinden “-10” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere -10 puan kesintisi uygulanır.

Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından (Akademik Ortalama+Dil Puanı ÷2) yapılacaktır. Dil Puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Çukurova Üniversitesine kayıtlı tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri başvuru yapabilir. 1. Sınıf lisans / önlisans öğrencileri henüz transkriptleri oluşmadığından bu çağrıya başvuramaz. Yüksek Lisans/Doktora seviyesi 1. Sınıf öğrencileri mezun oldukları transkriptleri ile başvuru yapabilirler.
 • Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4 veya 65/100 olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak olan öğrencilerin güncel Transkriptlerini orijinal ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi gerekmektedir.
 • Adayların staj yerleri ve staj tarihlerini belirlenmiş olması gerekmektedir. Staj süresini en fazla 6 ay olarak belirlemeniz gerekmektedir. İmzalı Niyet Beyanında süreler açık olarak yazılmalı ve bir kopyası başvuru esnasında başvuru formuna eklenmelidir.
 • Bütün adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve Dış İlişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adayların listesi Dış İlişkiler web sayfasında yayınlanacaktır. Dil Sınavına girecek olan öğrencilerin listeleri ayrı ayrı yayınlanacaktır.
 • Uygunluk kontrolünün sonuçları ile ilgili itirazlar için üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz.
 • ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum projesi için kabul edilen dil sınavı üniversitemizin ilgili birimlerince yapılan İngilizce, Fransızca ve Almanca Erasmus Dil Sınavlarıdır. Başka dil sınavları kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar birden fazla dil sınavına girebilirler. Dil sınavlarıyla ilgili belirtilen limitlerin altında kalan öğrenciler hareketlilikten faydalanamazlar.
 • Erasmus Dil Sınavları AvrupaDil Portfolyosuna göre B2 seviyesinde yapılacaktır (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php)
 • Staj Hareketliliği süresi minimum 2 aydır. Bu süre mücbir sebep dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.
 • Öğrenim süresi içinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıfında olan öğrenciler mezun olduktan sonra staj faaliyeti gerçekleştirebileceklerinden başvuru yapabilirler.
 • Başvurular ücretsizdir.

YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir. Bu öğrenciler YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır

 

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları (Staj hareketliliği için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro) 

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

400

 

Değerlendirme sonuçları dil sınavları sonuçları elde edildikten sonra adaylar ASİL VE YEDEK ADAY ADAYLARI LİSTESİ olarak duyurulacaktır.

 

Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Sıkça Sorulan Sorular’da başvuru adaylarını ilgilendiren bölümler:

Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar 2.a maddesinin II. bendine göre karşılanır. (Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi halinde, faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi alınamayan yukarıda belirtilen harcamalar (Seyahat, Yurt/kira, vize-sigorta vs) öğrenciye ödenir. Öğrencinin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere başvurması halinde bu öğrenciler için -10 puan uygulanmaz)

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 2.c’deki kurallara göre hibe verilir

(Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmez. II. Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; mesafe bandına karşılık gelen seyahat hibesine ek olarak fiziksel ve çevrimiçi eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi sözleşmede belirtilen miktar kadar ödenir. Ayrıca 2. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir. III. Faaliyet süresinin sözleşmede öngörülen süreden daha uzun sürmesi halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 107 bütçesinin elvermesi halinde ek sözleşme yapılarak mümkündür Ayrıca ilave olarak 2. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir. Faaliyetin tamamlandığı bu durumlarda aynı sözleşme dönemi içerisinde katılımcıya yeniden otomatik hareketlilik hakkı tanınmaz. Ancak hareketliliğin olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmiş olması nedeniyle katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10 puan uygulanmaz)

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.