Duyurular

...

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Personel Eğitim Alma Başvuru Duyurusu - 2020 Proje Dönemi

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107)  Personel Eğitim Alma Başvuru Duyurusu - 2020 Proje Dönemi

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107)

Personel Eğitim Alma Başvuru Duyurusu - 2020 Proje Dönemi

2020 Proje Dönemi (Proje no: 2020-1-TR01-KA107-091419) 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.

Erasmus+ yükseköğretim öğrenci ve personel  başvurularında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Başvuru Portalı olan erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinin kullanılması zorunludur. Bu sebeple;

Ø  Başvurular 21 Kasım 2022 tarihinde erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden e-devlet hesabıyla yapılabilecektir.  Başvurular için son tarih 9 Aralık 2022’dir.

Ø  Başvurular iki aşamalı olacaktır. “Başvuru formu” ve “Teaching Plan” belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilecek, onaylanan belgelerin PDF formları erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir.

Ø  Başvuru değerlendirmeleri yine sistem tarafından yapılacağından başvuru duyurusunun DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden Üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli çalışan tam ve yarı zamanlı istihdam edilmiş ve fiilen görev yapan personel faydalanabilir. Hizmet alımı yoluyla kurumumuzda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler, personel hareketliliğinden faydalanamaz. 

Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefleri;

Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine olanak tanımak,

Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun/işletmenin deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine olanak vermek

Eğitim Alma Hareketliliği için faaliyet süresi üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak 5 (beş) iş günü olarak belirlenmiştir.

Proje sadece duyuru metninde verilen bölümleri ve kontenjanları kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir. Tabloda yer almayan bölümler başvuru yapamaz.

Projesinin hibe dağıtım sonuçlarına göre projede yer alan ülke ve üniversiteler ile ilgili kategorideki kontenjan sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

2019 Proje Dönemi Ortak Ülke ve Kurumlar

Ülke

Kurum

İlgili alan

Eğitim Alma kontenjanı

Arnavutluk

University of Tirana

İ.İ.B.F. bölümleri

İngilizce/Türkçe Öğretmenliği

Fen-Edebiyat bölümleri (fizik/kimya/biyoloji/biyoteknoloji)

1

Bosna-Hersek

University of Bihaç

Eğitim Bilimleri – İngilizce Öğretmenliği – Okul Öncesi Öğretmenliği

1

Ürdün

University of Jordan

İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı

1

 

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı 180 Avrodur. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Eğitim Alma Hareketliliği kategorisinde kontenjanı bulunan ülkeler için verilecek yol hibesi 275 avrodur.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel aşağıdaki tabloda verilen iletişim bilgilerini kullanarak karşı kurumlarla iletişime geçebilir. Tabloda yer almayan ülke ya da kuruma hareketlilik gerçekleştirmek mümkün değildir.

BAŞVURU BELGELERİ

1.       Başvuru formu

2.       Working Plan

3.       Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından hazırlanmış ve açık tarihli “ziyaretin uygun olduğunu” gösterir kabul yazısı.

4.       Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

**(Staff Mobility Agreement belgesinin başvuru aşamasında doldurulmasına gerek yoktur)

Working Plan ve örnek Davet Mektubu içinhttps://erasmus.cu.edu.tr/cu/international-credit-mobility/Dok%C3%BCmanlar%20ve%20Formlar

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği 2020 Proje Dönemi Ortak Kurum ve Kontak Kişileri

Ülke

Kurum

Kontak kişi ve eposta adresi

Bosna Hersek

University of Bihac

Alma Bosnic

alma.bosnic@unbi.ba

Arnavutluk

University of Tirana

 Ledian Hasa

iro@unitir.edu.al

Ürdün

University of Jordan

Bashar Al-Hammouri B.hammouri@ju.edu.jo  

*Karşı kurumun kontak kişisine İş Planını göndererek hangi tarihlerde hareketlilik gerçekleştirmek istediğinizi belirtiniz ve davetiyenizi talep ediniz.

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ – EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - DEĞERLENDİRME

ÖNEMLİ: Aynı fakülteden/Bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip başvuru sahibi öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. Yedek listesinde yer alacaktır. Puan eşitliği durumlarında Erasmus Uygulama El Kitabında (sayfa 5) belirlenen ölçütler göz önüne alınarak yararlanıcılar belirlenecektir (http://ua.gov.tr/docs/default-source/avrupa-dil-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0)

Erasmus Programından (KA103/KA107)  ilk kez yararlanacak olanlar

+5

İdari Personel olanlardan kurumumuzda 10 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olma

+5

İdari Personel olanlardan kurumumuzda 1-9 yıl iş tecrübesine sahip olma

+3

Beş yıl önce Erasmus Programından faydalanmış olma

-3

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak

-5

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

-7

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

-10

Erasmus Koordinatörü (en az 2 yıldır resmi olarak Erasmus koordinatörü olarak görev yapıyor olmak)

+10

Engelli personel

+5

KA107 proje aşamalarında ortak kurum bulma konusunda koordinatörlüğümüzü yönlendirme, proje yazımına destek olma

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Yabancı dil sınavı puanı %20 (en fazla 5 yıl geçerlidir) (* Yabancı dil puanı olmayanlar yada dil puanını başvuru esnasında başvuru formuna eklemeyenler de başvuru yapabilir ancak bu kriterden puan alamaz)

 

 

YABANCI DİL PUANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanlarının dil puanları 80 olarak değerlendirilecektir.

·         Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması

·         Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması

·         Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması 

·         Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) olma

Ancak yine de dil puanı belgesi getirmek isteyenler mevcut dil belgelerini getirebilirler.

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 31) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir. Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan adaylar başvuru yapabilir ancak “dil puanı avantajından” yararlanamaz.