Duyurular

...

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Personel Ders Verme Başvuru Duyurusu - 2020 Proje Dönemi

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107)  Personel Ders Verme Başvuru Duyurusu - 2020 Proje Dönemi

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107)

Personel Ders Verme Başvuru Duyurusu - 2020 Proje Dönemi

2020 Proje Dönemi (Proje no: 2020-1-TR01-KA107-091419) 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.

Erasmus+ yükseköğretim öğrenci ve personel  başvurularında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Başvuru Portalı olan erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinin kullanılması zorunludur. Bu sebeple;

Ø  Başvurular 21 Kasım 2022 tarihinde erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden e-devlet hesabıyla yapılabilecektir.  Başvurular için son tarih 9 Aralık 2022’dir.

Ø  Başvurular iki aşamalı olacaktır. “Başvuru formu” ve “Teaching Plan” belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilecek, onaylanan belgelerin PDF formları erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir.

Ø  Başvuru değerlendirmeleri yine sistem tarafından yapılacağından başvuru duyurusunun DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan bir personelin Erasmus Kurumlar arası İkili Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirme imkanı sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri;

·         Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etme,

·         Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini zenginleştirme,

·         Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerden akademik personelinin deneyimlerinden faydalanma imkanı sağlama.

Ders Verme Hareketliliği için faaliyet süresi üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak 5 (beş) iş günü olarak belirlenmiştir.

Proje sadece duyuru metninde verilen bölümleri ve kontenjanları kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir. Tabloda yer almayan bölümler başvuru yapamaz.

Projesinin hibe dağıtım sonuçlarına göre projede yer alan ülke ve üniversiteler ile ilgili kategorideki kontenjan sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

2020 proje dönemi Ortak Ülke ve Kurumlar

Ülke

Kurum

İlgili alan

Ders Verme kontenjanI

Bosna-Hersek

International University of Sarajevo

İngiliz Dili Eğitimi

İşletme/İktisat/Uluslararası İlişkiler

1

Kosova

University of Prishtina

İ.İ.B.F. bölümleri İngilizce/Türkçe/Fransızca/Almanca Öğretmenliği

Biyoloji ve Biyoteknoloji alanları

3

Tunus

University of Carthage

Su Ürünleri

1

Uganda

Makerere University

Ziraat Bölümleri

3

 

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı 180 Avrodur. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Proje ülkelerinin seyahat hibeleri aşağıda verilmiştir.

Bosna-Hersek, Kosova

275 Avro

 Tunus

360

Uganda,

820

 

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel aşağıdaki tabloda verilen iletişim bilgilerini kullanarak karşı kurumlarla iletişime geçebilir. Tabloda yer almayan ülke ya da kuruma hareketlilik gerçekleştirmek mümkün değildir.

 

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği 2020 Proje Dönemi Ortak Kurum ve Kontak Kişileri

Ülke

Kurum

Kontak kişi ve eposta adresi

Bosna Hersek

International University of Sarajevo

Mugdim Alihodzic

malihodzic@ius.edu.ba

ecisic@ius.edu.ba

Kosova

University of Prishtina

Afërdita Rexhepi

aferdita.rexhepi@uni-pr.edu

Tunus

University of Carthage

Taher Jallouli

tahar.jallouli@gmail.com

Uganda

Makerere University

Nicholas Kiggundu, PhD

kiggundu@caes.mak.ac.ug

*Karşı kurumun kontak kişisine Ders Planını göndererek hangi tarihlerde hareketlilik gerçekleştirmek istediğinizi belirtiniz ve davetiyenizi talep ediniz.

BAŞVURU BELGELERİ

1.       Başvuru formu

2.       Teaching Plan

3.       Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından hazırlanmış ve açık tarihli “ziyaretin uygun olduğunu” gösterir kabul yazısı.

4.       Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

**(Staff Mobility Agreement belgesinin başvuru aşamasında doldurulmasına gerek yoktur)

Ders Planı ve örnek Davet Mektubu içinhttps://erasmus.cu.edu.tr/cu/international-credit-mobility/Dok%C3%BCmanlar%20ve%20Formlar

 

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ - DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - DEĞERLENDİRME

ÖNEMLİ: Aynı fakülteden/Bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip başvuru sahibi öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. Yedek listesinde yer alacaktır. Puan eşitliği durumlarında Erasmus Uygulama El Kitabında (sayfa 5) belirlenen ölçütler göz önüne alınarak yararlanıcılar belirlenecektir (http://ua.gov.tr/docs/default-source/avrupa-dil-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0)

Erasmus Programından (KA103/KA107 ilk kez yararlanacak olanlar

+5

Beş yıl önce Erasmus Programından faydalanmış olma

-3

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak

-5

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

-7

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

-10

Erasmus Koordinatörü (en az 2 yıldır resmi olarak Erasmus koordinatörü olarak görev yapıyor olmak)

+10

Engelli personel

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Yabancı dil sınavı puanının %20’si (Dil sınavı sonucu en fazla 10 yıl önce alınmış olması gerekir)

 

KA107 proje aşamalarında ortak kurum bulma konusunda koordinatörlüğümüzü yönlendirme, proje yazımına destek olma

+5

Yabancı dilde açılmış bir programda ders veriyor olmak veya değişim öğrencileri (Mevlana, Erasmus, ikili protokol kapsamı) için yabancı dilde ders vermiş/veriyor olmak

+3

 

YABANCI DİL PUANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanlarının dil puanları 80 olarak değerlendirilecektir.

·         Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması

·         Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması

·         Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması 

·         Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) olma

Ancak yine de dil puanı belgesi getirmek isteyenler mevcut dil belgelerini getirebilirler.

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 31) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir. Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan adaylar başvuru yapabilir ancak “dil puanı avantajından” yararlanamaz.