Duyurular

...

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği KA107 2020 Proje Dönemi – 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ – SON BAŞVURU

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği KA107 2020 Proje Dönemi – 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ – SON BAŞVURU

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği KA107

2020 Proje Dönemi – 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ – SON BAŞVURU

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) bir Avrupa Birliği Değişim Programıdır ancak Avrupa Ülkelerindeki üniversitelerle DEĞİL, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki ortak üniversitelerle yapılan bir değişim programıdır.

2020 Proje Dönemi Erasmus Uluslararası Kredi Hareketliliği 31 Temmuz 2023 tarihinde sona ereceğinden bu çağrı 2022-2023 Bahar Dönemi için açılmıştır. Kontenjan 3 kişiliktir. Bu çağrı sadece tabloda belirtilen bölüm öğrencilerini ilgilendirmektedir.

2020 Proje Dönemi Erasmus Uluslararası Kredi Hareketliliği kontenjanları ve ilgili bölümlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜLKE

ÜNİVERSİTE

İLGİLİ ALAN

Kontenjan

Öğrenim Kademesi

Arnavutluk

University of Tirana

İ.İ.B.F. bölümleri

İngilizce/Türkçe Öğretmenliği

Fen-Edebiyat bölümleri (fizik/kimya/biyoloji/biyoteknoloji)

 

1

Lisans/Yüksek Lisans

Kosova

University of Prishtina

İ.İ.B.F. bölümleri İngilizce/Türkçe/Fransızca/Almanca Öğretmenliği

1

Lisans/Yüksek Lisans

Ürdün

University of Jordan

İngiliz/Alman Dili Eğitimi

İşletme/İktisat

Biyoteknoloji

1

Lisans/Yüksek Lisans

 

BAŞVURULAR iki aşamalıdır.

  • Duyuru metninin altında ön başvuru formunun linki yer almaktadır. Ön başvuru işlemleri 28 Ekim 2022 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
  • Nihai başvurular erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde 24 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 14 Kasım 2022 tarihine kadar yapılabilecektir.

ÖNEMLİ: Ön başvurular için duyuru metninin en altında bulunan başvuru formunu tıklayınız. Erasmus Dil Sınavına girecek olan ve daha önceki sınav sonucunu kullanacak olan öğrencilerin listelerinin oluşturulabilmesi için ön başvuru şarttır.

  • Dil sınavına girecek olan adayların 28 Ekim 2022 saat 17:00’ye kadar ön başvuruyu tamamlaması gerekmektedir. Dil sınavına girecek olan adayların listesi 1 Kasım 2022 Salı günü sabah 09:00’da ilan edilecektir. Dil sınavları yapıldıktan sonra adaylar erasmusbasvuru.ua.gov.tr  adresinde nihai başvurusunu tamamlayabilecektir. Nihai başvurunun tamamlanabilmesi için Dil Sınav sonucunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Adayların Dil sınav sonucunu gösteren belgeyi Dış İlişkilerden talep etmesi gerekecektir.
  • Daha önce yapılan Erasmus Dil sınav sonucunu kullanacak olan adaylar ön başvuru ve erasmusbasvuru.ua.gov.tr  adresinden nihai başvuruyu 14 Kasım 2022 tarihine kadar yapabilecektir. Dil sınav sonuç belgesinin sisteme yüklenebilmesi için Dış İlişkiler Biriminden Dil Belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

Kayıt donduran öğrenciler başvuru yapamaz.

Başvuru süreç takvimi

 

İlk kez başvuru yapan adaylar

Daha önce Erasmus dil sınavına giren adaylar

Ön başvuru başlangıç

18 Ekim 2022

18 Ekim 2022

Ön başvuru son tarih

28 Ekim 2022 saat 17:00’den sonra sona erecektir

 

Nihai başvuru başlangıç

Erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde 24 Ekim 2022 tarihinde aktif hale gelecektir

Erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde 24 Ekim 2022 tarihinde aktif hale gelecektir

Erasmus dil sınavına girecekler listesi

1 Kasım 2022 Salı günü sabah 09:00’da ilan edilecektir

 

Erasmus Dil sınavları

1-4 Kasım 2022

 

Nihai başvuru son tarih

14 Kasım 2022

14 Kasım 2022

Başvurusu kabul edilen adayların duyurulması

25 Kasım 2022

25 Kasım 2022

 

erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan nihai başvuru 24 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 14 Kasım 2022 tarihinde (saat 17:00) sona erecektir. Başvurusu uygun bulunan aday adayı öğrencilerin yerleştirme listesi 25 Kasım 2022 tarihinde Dış ilişkiler web sayfasında ilan edilecektir.

ERASMUS DİL SINAVI ile ilgili önemli açıklamalar:

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını

kullanabilir.  Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

 21.03.2022-30.03.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

24.11.2021- 26.11.2021 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

29.03.2021-02.04.2021 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrenciler online başvuru formunda hangi dil sınavına girdiklerini işaretlemeleri ve aldıkları puanı yazmaları gerekmektedir. Aşağıda tarihleri belirtilen dil sınavlarına girmeyecek öğrencilerin herhangi bir dil kutucuğunu işaretlemelerine gerek yoktur.

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için Önemli Not: İngilizce bölümü öğrencileri yeniden dil sınavına girmek zorundadır.

İlk kez başvuru yapacak ve Erasmus Dil sınavlarına girecek olan adaylar ön başvuru formunu 28 Ekim 2022 tarihine kadar doldurmalı ve evrakları Dış İlişkiler birimine teslim etmelidir. Bu tarihten sonra başvuru formu getiren adaylar Erasmus dil sınavlarına alınmayacaklardır. Erasmus Dil sınavlarına girecek olan adayların girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Birden fazla dil sınavına girecekseniz lütfen başvuru formunda hangi dillerden sınava girmek istediğinizi belirtiniz.

Erasmus Dil Sınavları tarihleri aşağıda verilmektedir.

2020 Proje Dönemi Erasmus+ Dil Sınavı Takvimi

 

Tarih

Saat

İngilizce Yazılı Sınav

01.11.2022

13:00

İngilizce Sözlü Sınav

02.11.2022

13:00

Almanca Yazılı Sınav

03.11.2022

13:00

Almanca Sözlü Sınav

04.11.2022

13:00

Fransızca Yazılı Sınav

03.11.2022

09:30

Fransızca Sözlü Sınav

04.11.2022

09:30

 

2020 Proje Dönemi Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 90

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans:60 (Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri için: 50)

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtiniz.

Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

  

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

·         Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı ve kontenjan tablosunda yer alan bölümlerin tüm lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.

·         Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.

·         Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilir.

·         Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

·         Bütün adaylar, ön başvuru ve nihai başvuru aşamalarını tamamlamalıdır. Ön başvurunun PDF çıktısının, Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.

·         Başvuru için gerekli genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

·         Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

·         Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini orijinal imzalı ve mühürlü olarak ön başvuru formu ile birlikte getirmesi zorunludur.

·         Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.

·         Uygunluk kontrolünden geçerek dil sınavına gidebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında duyurulacaktır.

·         Öğrenim Hareketliliği süresi minimum 3  aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

·         Başvurular ücretsizdir.

 

Dil Sınavlarına girecek olan adayların Ön Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra gerekli belgeleri (mavi tükenmez ile imzalanacaktır) başvuru formu, son Transkript (imzalı ve kaşeli) bir adet vesikalık fotoğraf) en geç 31 Ekim 2022 saat 10:00’a kadar Dış İlişkiler Birimine Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

 

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınav sonucunu kullanacak olan adayların Ön Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra gerekli belgeleri (mavi tükenmez ile imzalanacaktır) başvuru formu, son Transkript (imzalı ve kaşeli) bir adet vesikalık fotoğraf) en geç 15 Kasım 2022 saat 10:00’a kadar Dış İlişkiler Birimine Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

 

 

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

2020  sözleşme  Dönemi  Erasmus  Uygulama El  Kitabında seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 12’de verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma,

bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

COVID-19 sebebiyle 2019-2020 Bahar döneminde hareketliliğini mücbir sebep ile sonlandıran/iptal eden katılımcılara 2020 Başvuru seçimlerinde önceki hareketliliklerinden dolayı eksi puan uygulanmaz.

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

 

 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

-5 puan

 

Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107)  yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilemeyen  her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Hem Uluslararası Kredi Hareketliliği hem Staj Hareketliliği faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam Erasmus puanı üzerinden yapılır.

Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcıların bir sonraki başvurularında -5 puan uygulanacaktır.

ÖNEMLİPuan kesintileri Erasmus puanından yapılacaktır. Erasmus puanı akademik ortalama ve Dil Puanının aritmetik ortalamasından elde edilir. Erasmus Dil puanından kesinti yapılmaz.

 

2020 PROJE DÖNEMİ HİBE MİKTARLARI

Yararlanıcılara faaliyetleri süresi boyunca 700 Avro aylık hibe verilecektir. Yararlanıcılara gidiş dönüş seyahatleri için ayrıca seyahat desteği verilecektir. Seyahat miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır.

Kabul Eden Ülke

Yol Desteği

Arnavutluk/ Kosova/Ürdün

275 (€)

 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

•          Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için eşitlik ilkesine dayalı ve bütçe dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.

•          Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus programlarına katılabileceklerdir. Ancak bu öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde Erasmus hareketlilik süresince YTB burslarının kesilip kesilmeyeceği bilgisini YTB’ye sormalı ve bunu bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyanname imzalamalılardır.

2020 Proje Dönemi Erasmus Uluslararası Kredi Hareketliliği Ön Başvuru Formu için tıklayınız.