Duyurular

...

2018 Proje Dönemi Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı (KA107) Personel Hareketliliği Eğitim Alma Faaliyeti - Ek Başvuru Çağrısı-Başvuru Süresi Uzatılmıştır

2018 Proje Dönemi Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı (KA107) Personel Hareketliliği Eğitim Alma Faaliyeti - Ek Başvuru Çağrısı-Başvuru Süresi Uzatılmıştır

2017-2018 akademik yılından itibaren Çukurova Üniversitesi, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlamıştır.

2018 Proje Dönemi Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Tunus’ta yer alan 3 üniversite ile yürütülmektedir. COVID-19 salgınının değişim programları üzerindeki olumsuz etkilerini ez aza indirmek üzere komisyon tarafından proje süresi 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmış ancak hareketlilik faaliyetleri planlandığı şekilde tamamlanamamıştır. Dolayısıyla ilgili projenin bütçesinin etkili kullanılması için Personel Hareketliliği Ek Çağrı açılması gereği doğmuştur.

 

Proje sadece aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, ilgili bölümlerin personeli tabloda verilen kontenjan dahilinde başvuru yapabilir. Tabloda yer almayan ülke ya da kuruma hareketlilik gerçekleştirmek mümkün değildir.

Başvurunuzu yapmak için aşağıdaki tabloda verilen kontak bilgilerini kullanabilirsiniz.

 

ÜLKE

 

ÜNİVERSİTE

 

ALAN

GİDEN PERSONEL

Eğitim alma

Ders verme

Toplam

Tunus

University of Sousse

(latifakechiche1@gmail.com)

University of Sfax

fatmaghorbelus@gmail.com 

University of Carthage *

tahar.jallouli@gmail.com

Ziraat alanları, Su ürünleri ve Biyoteknoloji

 

3

 

3

 

ÖNEMLİ NOT! Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Hareketliliği Eğitim Alma Kategorisi sadece anlaşmalı üniversitelerin kontenjanları dahilinde mümkündür. İşletme ya da yükseköğrenim dışı kurumlarda Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirilemez.

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında (https://www.ua.gov.tr/media/2uwmbasi/2018-uygulama-el-kitab%C4%B1-clean-metin.pdf) belirtildiği üzere (bakınız sayfa 29) personel hareketliliğinde “İlk kez başvuru yapanlar”, “Yabancı Dil bilgisi”, “Engelli personel” ve “Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel” önceliklendirilecektir.

Başvuru yapmak isteyen akademik ve idari personelimiz, 20 Nisan 2021 tarihine kadar gerekli formları doldurup imzalayarak Dış İlişkiler Birimi'ne teslim edebilirler.

Hareketliliğinizi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlayacak şekilde bir tarih belirleyebilirsiniz.

Personel Ders Alma Hareketliliği kurumumuzda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkede yer alan yükseköğretim kurumlarının birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefleri;

•          Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine olanak tanımak,

•          Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine, gözlemlerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine olanak vermek

Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel Hareketliliği için faaliyet süresi, üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak en az 2 (iki) iş günü ve en fazla 5 (beş) iş günü olarak hibelendirilebilir.

Hibelendirme: Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gönderen Ülke

Kabul eden Ülke

Günlük Hibe Miktarları (€)

Türkiye

Ortak Ülke

180 (2018 projesi - Tunus)

 

Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani "sıfır hibeli" olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için 360 Avro seyahat desteği alacaklardır:

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği'nin Erasmus + programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu'nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır.

Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Hibesiz ("0" Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Hibesiz personel hareketliliği faaliyetleri sadece yükseköğretim kurumunun hibe sözleşmesinde yer alan ortaklar ile ancak herhangi bir faaliyet türü ve yönü için gerçekleştirilebilir.

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş

Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu Ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

Başvuru Belgeleri

  1. Başvuru formu
  2. Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından ziyaretin uygun olduğunu gösterir kabul yazısı.
  3. Yabancı Dil Belgesi: Son 5 yılda ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge. (Yabancı dil puanı olmayanlar ya da dil puanını başvuru esnasında başvuru formuna eklemeyenler de başvuru yapabilir ancak bu kriterden puan alamaz)

 

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ – EĞİTİM ALMA DEĞERLENDİRME

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağıda belirtilen ölçütlere göre taban puana ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır:

ÖNEMLİ: Aynı Bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip başvuru sahibi öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. Yedek listesinde yer alacaktır.

Erasmus Programından (KA103/KA107)  ilk kez yararlanacak olanlar

+5

KA107 projesine katkı (ilgili üniversitenin kontak kişisi olmak, proje yazımında katkı sağlamak, ilgili üniversitelerden gelen yabancı öğrencilere yönelik yabancı dilde ders vermek)

+15

Beş yıl önce Erasmus Programından faydalanmış olma

-1

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak

-3

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

-5

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

-7

Bir yıl önce Erasmus Programından (KA103/KA107)  faydalanmış olmak

-10

Erasmus Koordinatörü (en az 2 yıldır resmi olarak Erasmus koordinatörü olarak görev yapıyor olmak)

+10

Engelli personel

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Yabancı dil sınavı puanı %20 (en fazla 5 yıl geçerlidir) (* Yabancı dil puanı olmayanlar ya da dil puanını başvuru esnasında başvuru formuna eklemeyenler de başvuru yapabilir ancak bu kriterden puan alamaz)

 

 

YABANCI DİL PUANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanlarının dil puanları 80 olarak değerlendirilecektir.

·         Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması

·         Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması

·         Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması 

 

Ancak yine de dil puanı belgesi getirmek isteyenler mevcut dil belgelerini getirebilirler.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) yabancı dil puanı 80 olarak kabul edilecektir.

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 29 https://www.ua.gov.tr/media/2uwmbasi/2018-uygulama-el-kitab%C4%B1-clean-metin.pdf) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir. Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan adaylar başvuru yapabilir ancak “dil puanı avantajından” yararlanamaz.

Başvuru Formu için tıklayınız. (Link çalışmadığı takdirde Internet Explorer veya Microsoft Edge ile açmayı deneyiniz.)