Çukurova Üniversitesi Projesi

Çukurova Üniversitesi KA107 projeleri

  • Çukurova Üniversitesi’nin 2017 projesi 234.360,00 € bütçeli ve 6 ülkeden 7 ortak kurumla gerçekleştirilmiş, toplamda 93 yararlanıcı hareketlilik programlarına katılmıştır. Proje 31.07.2019 tarihinde sona ermiştir.
  • 2018 projesi Tunus’ta bulunan 3 kurumla gerçekleşmekte olan ve 18550 € bütçeli projesi 31.07.2021 tarihinde sona ermiştir.
  • 2019 projesi 11 ülkeden 17 kurumla gerçekleşmekte olan 376.750,00 € bütçeli bir projedir. Projeden şu ana kadar 16 yararlanıcı faydalanmış olup COVID-19 pandemii sebebiyle hareketliliklere bir süre ara verilmek durumunda kalınmıştır. Proje süresi 21.07.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

2020 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Sonuçları

2020 dönemi Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti (KA107) kapsamında 103 üniversite proje teklifinde bulunmuş ve her bir proje teklifi en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir.

2020 döneminde hibe sağlanacak olan Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri, içerik değerlendirmesinde aldıkları puanlara, 2020 dönemi Teklif Çağrısına ve 2020 Program Kılavuzunda belirtilen yöntem ve ölçütlere uygun olarak belirlenmiştir.

Programa gösterilen yoğun talebe karşılık, bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olamamıştır.

Çukurova Üniversitesi’nin proje teklifine 139.370,00 € hibe sağlanması kabul edilmiştir. Hibe edilecek olan tutar 7 ülkeden 10 ortak kurumumuzla birlikte kullanılacaktır.

Ülkelere göre Üniversitemize sağlanan hibe tutarları şöyledir:

Arnavutluk                 15.730,00 

Bosna Hersek            15.730,00 

Kosova                       13.845,00 

Tunus                         16.240,00 

Uganda                      44.000,00 

Ürdün                        15.730,00 

Ukrayna                     18.095,00